ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

მონაცემთა მაინინგი

მონაცემთა მაინინგი წარმოადგენს ანალიტიკური მეთოდების გამოყენების პროცესს, რათა მონაცემთა დიდ სიმრავლეებში აღმოჩენილ იქნას და გამოიკვეთოს ტენდენციები და ურთიერთკავშირები.

მაინინგის კარგი მაგალითებია კლასტერული ანალიზი და ტექსტის მაინინგი.