ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

ტერმინების სიხშირული მატრიცა

ინგლ. frequency term-document matrix

ტერმინების სიხშირული მატრიცა აიგება ტექსტის მაინინგის პროცესში და ასახავს სხვადასხვა ტერმინის სიხშირეს (ტერმინის განმეორებათა რაოდენობას) ტექსტურ ერთეულებში (დოკუმენტებში).

მატრიცის სვეტები, როგორც წესი, მარკერებია, ხოლო სტრიქონები კი – დოკუმენტები.