ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

შემთხვევითი ექსპერიმენტი

შემთხვევითი ექსპერიმენტი წარმოადგენს პროცესს, რომელიც სრულდება წინასწარ გაურკვეველი შედეგით ცალსახად განსაზღვრული შესაძლო შედეგების სიმრავლიდან.

მაგალითად, მონეტის აგდება შემთხვევითი ექსპერიმენტია, რადგან წინასწარ უცნობია რომელი შედეგი დადგება – ‘საფასური’ თუ ‘გერბი’.