ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

ცენტროიდული ბმა

ცენტროიდული ბმა იერარქიული დაჯგუფების მეთოდია, რომლის მიხედვით ორი კლასტერის გაერთიანება დამოკიდებულია ამ კლასტერთა ცენტროიდებს შორის მანძილზე. თუკი აღნიშნული მანძილი მცირეა, ვიდრე ამ კლასტერების ყველა სხვა კლასტერთან დაწყვილებით მიღებულ ცენტროიდებს შორის მანძილები, მაშინ კლასტერები ერთიანდება.