პარამეტრი

(ინგლ. parameter): პოპულაციის რაიმე რიცხვითი მახასიათებელი.