ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

ასოცირების წინაპირობა

ინგლ. antecedent

ასოცირების წინაპირობა ასოცირების წესში წარმოადგენს იმ კრიტერიუმს, რომელზე დაყრდნობითაც დგება შედეგი მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ქმედებაში (ტრანზაქციაში, შენაძენში).

მაგალითად, ასოცირების წესი შეიძლება იყოს შემდეგი: “თუკი მომხმარებელი ყიდულობს შაქარს, ის ყიდულობს ფქვილსაც”. წინადადების პირველი ნაწილი წინაპირობაა, ხოლო მეორე ნაწილი – შედეგი.