ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

ასოცირების წესები

ინგლ. association rules

ასოცირების წესები ეფუძნება პირობით განცხადებებს მომხმარებელთა მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციებთან მიმართებაში. ისინი ალბათური ტიპის სტრუქტურის მქონეა და აღწერს წინაპირობასა და შედეგს შორის კავშირს.

მაგალითად, ასოცირების წესი შეიძლება იყოს შემდეგი: “თუკი მომხმარებელი ყიდულობს შაქარს, ის ყიდულობს ფქვილსაც”. წინადადების პირველი ნაწილი წინაპირობაა, ხოლო მეორე ნაწილი – შედეგი.

იმის დასადგენად, თუ რამდენად ალბათურია ასოცირების წესი, განიმარტება დასაჯერობა. წესის ვარგისიანობა ფასდება ეფექტიანობის მაჩვენებლით.

ასოცირების წესები ხშირად იქმნება სამომხმარებლო კალათის ანალიზის ჩასატარებლად. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში #1 და #3 ტრანზაქცია (კალათა) შეესაბამება ასოცირების წესს “თუკი მომხმარებელი ყიდულობს შაქარს, ის ყიდულობს ფქვილსაც”.

შენაძენიკალათის შემადგენლობა
#1შოკოლადი, ფქვილი, შაქარი, ჰიგიენა
#2ფქვილი, ხილი, ბოსტნეული, მარილი
#3ფქვილი, ხილი, ალკოჰოლი, შაქარი, ტკბილეული
#4ტკბილეული, ძეხვეული, შაქარი
ცხრილი 1. სამომხმარებლო კალათები