ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

ასოცირების შედეგი

ინგლ. consequent

ასოცირების შედეგი ასოცირების წესში წარმოადგენს იმ ნაწილს, რომელიც შეესაბამება წინაპირობის ჭეშმარიტობის შემთხვევაში დამდგარ ფაქტს.

მაგალითად, ასოცირების წესი შეიძლება იყოს შემდეგი: “თუკი მომხმარებელი ყიდულობს შაქარს, ის ყიდულობს ფქვილსაც”. წინადადების პირველი ნაწილი წინაპირობაა, ხოლო მეორე ნაწილი – შედეგი.